Keszthely, Kis Szent Teréz Bazilika, plébánia, Kármelita Rendház

Elérhetőség: 

Sarutlan Karmelita Rendtartomány Keszthelyi Rendháza 
Kis Szent Teréz Bazilika, plébánia, noviciátus 
Cím: 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A 
Tel.: (83)311-601 
Fax: (83)511-824
E-mail: terezpleb.keszth@gmail.com


Kapcsolódó képek a fotóalbumban>>>


Plébánia Hivatal nyitvatartási rendje:

 

Hétfő:     9-12h

Kedd:     szünnap

Szerda:      14-17h

Csütörtök:   9-12h

Péntek:       9-12h

Szentmisék rendje:

Kármel:     Vasár- és ünnepnapokon: 7.30 ; 9.00; 10.30, és 18.00 (nyáron 19.00)
                 Hétköznapokon: 7.00; és 18.00 (nyáron 19.00).

                      Kedden este és szerda reggel nincs szentmise!

Cserszeg:  Vasár- és ünnepnapokon: 11.45
 

Lelkiéleti programok:

Minden hónap első hétfőjén egy órás Szentségimádás az esti szentmise után, amelyben különösen is imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért, s a szentmisébe is belefoglaljuk ezt a szándékot.

Minden hétfőn az esti szentmise után egy órás csendes ima az Oltáriszentség előtt.

Minden hónap 13-án az esti szentmise után virrasztás: énekes zsolozsma, rózsafüzér, elmélkedés, ének. Korábbi gyakorlatot felújítva, a 13-i esti szentmisét Kis Szent Teréz tiszteletére mutatjuk be és ajánljuk fel mindazokért, akik Lisieux-i Kis Szent Teréz közbenjárását kérik vagy megköszönik. Szívesen fogadjuk és - a szentmise alatt az oltárra helyezve - Kis Szent Teréz számára „továbbítjuk" mindazok levelét, akik kéréseikkel vagy köszönetükkel írásban is fordulnak templomunk védőszentjéhez. Leveleiket (vagy adományaikat) Bazilikánkban közvetlenül a Kis Szent Teréz ereklyetartójánál található levelesládába helyezhetik, vagy pedig a keszthelyi Kármelita Rendház postai címére (8360 Keszthely, Tapolcai út 1/a) „Kis Szent Teréz" jeligére küldhetik a Kedves Hívek.

Templomunk Szentségimádási napjai: Gyümölcsoltó Boldogasszony: március 25. és Krisztus Király vasárnapja: nov.20.

Szentgyónásra lehetőség: A szentmisékhez kapcsolódóan és megbeszélés alapján más időpontban is.

Házasságkötés: Jegyespárok jelentkezését a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 4 hónappal feltétlenül várjuk! Részükre az előkészítő megbeszélések minden szerda este 6-tól 7-ig vannak!

Betegek kenete: Súlyos betegekhez, haldoklókhoz bármikor lehet hívni atyákat. Nyomatékosan kérjük, hogy ne feledkezzünk el beteg hozzátartozóink lelki ellátásáról: szentgyónásukról, szentáldozásukról és a szentkenet szentségéről gondoskodjanak! Ne akkor hívják a papot, amikor a beteg már elhunyt, hanem korábban!
 

Templomunkban működő közösségek:

Képviselő Testület: Tanácsadással és egyéb munkákkal segítik a plébánia és az Egyházközség életét.

Világban Élő Kármelita Közösség: Ezen közösségnek azok a tagjai, akik elmélyültebb imaéletre, testvéri közösségre és kármelita lelkiségre törekszenek. Az ő szentségimádási órájuk minden első szombat délutánján van, rendszeres gyűlésüket pedig minden hónap negyedik vasárnap délutánján tartják.

Kis Szent Teréz Énekkar: Az 1987-ben újjászervezett vegyes kar elsősorban templomunk főbb ünnepein énekel illetve másutt is fellépnek különböző alkalmakkor. Nagy szeretettel várják az énekelni szerető híveket tagjaik sorába. Szerda esténként tartanak énekpróbákat a Kármelben.

Gitáros ifjúsági énekkar: Elsősorban a fiatalokat megszólító énekükkel minden hónapban egy vasárnapi diákmisén működnek közre. Aki szeretne ebbe a közösségbe bekapcsolódni, örömmel várják tagjaik közé.

Minisztráns fiatalok és gyermekek, akik a Szentmiséknél és a templomi liturgiában segédkeznek. Szeretettel várunk újabb jelentkezőket! A cserkészetről is szívesen adunk információt a plébánián.

Katolikus Karitász, melynek feladata szegényekről, rászorulókról gondoskodni, betegeket látogatni

Teaház

AAközösség

Hitoktatás: általános és középiskolások hittan tanításáról a plébánián lehet érdeklődni. Felnőttek részére minden szerdán este 18-tól 19-ig tartunk házasságra és szentségek felvételére előkészítő oktatást.

Cserszegen: iskolás gyermekek számára a hitoktatás minden vasárnap a szentmise előtt: ¾ 11-től a templomban.


Lelkigyakorlatok:

Adventi lelkigyakorlat: 2012. december 10-11-12-én az esti szentmisékben.  Vezeti: Dr. Barsi  Balázs, sümegi ferences atya.

 

Búcsúünnepeink:

Kármelhegyi Boldogasszony búcsú: Templombúcsú a július 16.-hoz közelebbi vasárnapon.


Kis Szent Teréz búcsú: Az október 1-hez közel eső vasárnapon.


Cserszegtomaji templomunk búcsúja: A Rózsafüzér királynője (október 7.) emléknapjához közel eső vasárnapon.

 

Egyéb programjaink:

    *Csütörtörtön az esti szentmise után lelkiéleti hittan, Imre atya vezetésével.   

    * Filmvetítések alkalmanként Bazilikánkban Rafael provinciális atya tolmácsolásával.
  
    * Ifjúsági gitáros mise havonta egyszer
  

 

Házaink