Kármelita Rendház, Lelkigyakorlatos Ház, Magyarok Nagyasszonya Kápolna

Kunszentmárton
lelkigyakorlatos ház

Halász Imre kunszentmártoni polgári iskolai tanár és Világban Élő Kármelita kezdeményező és szervező munkája eredményeként 1940. június 22-én érkeztek meg a kármeliták az Újvilág utcai magánházban kialakított ideiglenes zárdába. 1941. június 22-én volt a Munkácsy utcai telken a mai rendház alapkőletétele. A kétemeletes épület, a benne kialakított kápolnával öt hónap alatt épült fel. 1941. november 9-én szentelte fel a rendházat, kápolnát dr. Hász István tábori püspök. A Tartományi Elöljáróság Kunszentmártonba helyezte a rendi hittudományi főiskola filozófiai fakultását. 1950. elején a kunszentmártoni kármel priorátus rangjára emelkedett. Működését a szerzetesrendek feloszlatásával 1950-től megvonták. 1989-ben a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány visszakapta a Rendházat, valamint évek múlva visszavásárolta a szomszédos telket a rajta lévő lakóépülettel, és elindulhatott a Rendház és a lakóépület (faház) felújítása. 2000-től lelkigyakorlatos házként működik. A Házban lévő Magyarok Nagyasszonya Kápolnában hetente háromszor mutatnak be szentmisét. A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete miatt búcsújáró hellyé vált. A Kunszentmártoni Kármelita Rendházért Alapítvány 2010. október 1-től – Lisieux-i Szent Teréz oltalmába ajánlva – átvette a lelkigyakorlatos ház működtetését. 2017-ben az Alapítvány átalakult: „A Kármelita Intézmények és a Világban élő Kármelita közösségek működését segítő Alapítvány” (rövidített neve: A Magyar Kármelért Alapítvány) néven folytatja tovább tevékenységét.