Lelkiség

„A Kármel: az Istennel való együttlét hegye, az Istennel való találkozások kútja.”

Kármel újság

2021

2021/1. szám

2021/2. szám

2021/3. szám

2021/4. szám

2020

2020/1. szám

2020/2. szám

2020/3. szám

2020/4. szám

2019

2019/1. szám

2019/2. szám

2019/3-4. szám

2018

2018/1. szám

2018/2. szám

2017

2017/1. szám

2017/2. szám

2017/3. szám

2016

2016/1. szám

2016/2. szám

2016/3. szám

2015

2015/1. szám

2015/2. szám

2015/3. szám

Lelkiségi írások

A kármel az ember szívéhez kíván szólni

Az örök Mária

Fr. Tavas Béla OCD írása

Valójában ki is Mária, mit mond róla a Biblia és a szent hagyomány? Hiszen Ő minden korban, így a mi korunkban is időszerű. 

 

Az irgalmasság arca kármelita szemmel

P. Péceli Bence Imre OCD írása

Ferenc pápa az irgalmasság rendkívüli szentévének meghirdetésekor, egy bullát adott ki, amelyben felhívja a figyelmet azokra a lényegi igazságokra, amelyek rávilágítanak az irgalom mibenlétére, és segítséget adnak ahhoz, hogy ezt a szentévet valóban tudatosan éljük végig.

 

Egy imádságban megélt rendkívül tevékeny élet...

P. Bakos Rafael írása

Az alábbiakban Marcell atya egyik legkiválóbb kortársa kerül bemutatásra, aki hozzá hasonlóan részt vett az első világháborúban, s aztán a Kármelbe lépve annak későbbi elöljárójává, majd pedig halála után boldoggá avatott tagjává válik.

 

A Szentlélek által lefoglalt apostol lelkülete...

P. Péceli Bence Imre OCD írása

Minden keresztény ember feladata, hogy tanúságot tegyen a hitéről és hirdesse az evangéliumot. Ennek leggyümölcsözőbb módja az, ha az ember a Szentlélek vezetésére bízza magát. Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet nővér és Boldog Eugène atya az apostolságnak ezen módjába avat be bennünket. 

 

A hivatások megkülönböztetése

Camillo Maccise OCD írása

A megszentelt élet jövője az élet minőségétől és mindazok megújított hűségétől függ, akik ahhoz csatlakoznak, de ugyanakkor szükség van új tagokra is, hogy újraolvasva az intézmény karizmáját és lelkiségét, missziója térben és időben folytatódjon.

 

Isten tenyerén élni

Francisco Javier Sancho Fermin OCD írása

Isten tenyerén élni: ebben ragadhatjuk meg azt a dinamikát, mely Edith Stein spirituális átélését jellemzi. Az Isten tenyerén hordozottság állapota áthatja egész életét, sőt végső soron lételméletében is kifejezésre jut.

 

Olvass velünk!

lelkiségi kiadványok