Marcell atya

„Megtaláltam, akit szeret az én lelkem…” (Én 3,4)

A Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Tiszteletreméltó Marcell atya

Élete

A magyar Kármel, a Kármel lelkiségéből élő személyek és minden Isten-kereső ember számára nagy ajándék lehet Marcell atya, akit Ferenc pápa 2013-ban a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén nyilvánított Tiszteletreméltónak. A Tiszteletreméltó címet a szentatya azon személyeknek szokta megadni, akiknek boldoggá avatási eljárása már végső stádiumához érkezett, vagyis akik erényeinek hősies voltját a Szentek Ügyei Kongregációjának teológusai valamint az illetékes bíborosok és püspökök már elismerték, s akiknek boldoggá avatásához még egy csoda hivatalos elismerése szükséges.

A Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Tiszteletreméltó Marcell atya

Marcell atya

– mások szemével nézve

A magyar Kármel, a Kármel lelkiségéből élő személyek és minden Isten-kereső ember számára nagy ajándék lehet Marcell atya, akit Ferenc pápa 2013-ban a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén nyilvánított Tiszteletreméltónak. A Tiszteletreméltó címet a szentatya azon személyeknek szokta megadni, akiknek boldoggá avatási eljárása már végső stádiumához érkezett, vagyis akik erényeinek hősies voltját a Szentek Ügyei Kongregációjának teológusai valamint az illetékes bíborosok és püspökök már elismerték, s akiknek boldoggá avatásához még egy csoda hivatalos elismerése szükséges.

Marcell atya

Marcell atya

Megtaláltam, akit szeret az én lelkem…” (Én 3,4)

Az Énekek énekének eme sorában lehetne összefoglalni Marcell atya Szépszeretet című önéletrajzi vallomását, amelyben elöljárói parancsra próbálja szavakba önteni a Szűzanya iránti „hol lohadó, hol égő, hol meg kialvó, aztán, egyszer s mindenkorra lángoló” szeretetének történetét. Az emberi szívben megjelenő szeretet mindig a hála érzésével jelentkezik. Hálánk pedig úgy fejlődhet tovább, ha a másik iránti szeretetünk hiányát, annak létrejöttét, elmélyülését szemlélni merjük életünk eseményeiben, és további döntéseket ennek ismeretében akarunk tenni.